Friday, January 2, 2009

Rumah Murah: antara tanggungjawab dan keuntungan

Di kebanyakan negara di dunia berstatus membangun dan maju, menjadikan pembinaan rumah untuk rakyat yang kurang berkemampuan sebagai agenda utama pembangunannya. Tanggungjawab sosial ini perlu didokong secara konsisten bagi menjamin rakyat mendapat pembelaan dan sesebuah kerajaan itu akan dihargai.

Walabagaimanapun, suasana ini agak berbeza dengan kerajaan Pahang. Projek Perumahan Awam Kos Rendah dan Perumahan Mesra Rakyat (PAKR) yang dahulunya, pembiayaan balik dibuat terus kepada kerajaan negeri melalui Setiausaha Kerajaan Pahang, kini pemohon-pemohon perlu mendapatkan pinjaman kewangan dari institusi kewangan dan bank-bank.
Apa masalahnya pembiayaan dengan pihak bank? Sebagai pemohon PAKR sudah tentulah mereka yang berpendapatan rendah dan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Mereka ini sudah tentu terdiri dari pertani, nelayan dan perternak serta lain-lain pekerjaan ang tiada penyata gaji. Adakah mereka ini akan dipertimbangkan untuk pinjaman bank tersebut? Fikirlah..

Hujah saya ini mungkin akan disangkal apabila Kerajaan Pahang kini telah perkenalkan skim pembiayaan rumah murah yang dikatakan mesra pemohon rumah murah dimana dalam keadaan tertentu pemohon tanpa penyata gaji dikecualikan bagi tujuan permohonan pinjaman. Maka berduyun-duyun pemohon PAKR yang telah diundi kedudukan rumah mereka, menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan dikenakan sejumlah bayaran tanpa mengetahui apakah pinjaman mereka diluluskan atau tidak. Apabila mereka ke institusi kewangan dan bank, permohonan mereka ditolak atas alasan dokumen tidak mencukupi (tiada slip gaji atau gaji yang tidak cukup membiayai pinjaman) walau secara janjinya, permohonan mereka diluluskan melalui skim kerajaan di atas. Ini hakikat yang berlaku kepada pemohon PAKR di Pahang.

Saya percaya alasan Kerajaan Pahang tidak berminat membiayai rumah rakyat adalah kerana terpaksa menanggung kerugian akibat keengganan pembeli PAKR sedia ada membuat bayaran. Saya tidak menafikan golongan ini perlu bertanggungjawab membayar hutang kerajaan tersebut. Tetapi tindakan menghukum dan membebankan pembeli baru di atas kesalahan pembeli dahulu adalah tidak adil. Saranan saya, hukum sahaja pembeli dahulu dengan macam proses perundangan yang ada.

Pembeli baru PAKR ini kebanyakannya adalah pemohon muda yang baru memulakan hidup dan mereka yang tiada kediaman. Umum maklum, bahawa tindakan mengarahkan pembiayaan bank oleh Kerajaan Pahang untuk membeli PAKR bukan sahaja menggagalkan golongan kurang berkemampuan memiliki rumah tetapi juga membebankan apabila terpaksa membayar balik harga PAKR beserta faedah yang tinggi. Pembeli juga berhadapan tindakan bankrapsi sekiranya tidak berupaya membayar balik dalam jumlah yang tinggi tersebut.Itu belum dikira segelintir panel guaman yang memohon agar yuran guaman PAKR dinaikkan.

Akhirnya, rakyatkah bermanfaat?
No comments:

Post a Comment